Signal 1.21.2

Signal 1.21.2

Open Whisper Systems – 77,4MB – Shareware –

Tổng quan

Signal là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Open Whisper Systems.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 251 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Signal là 1.21.2, phát hành vào ngày 13/02/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 04/11/2017. Phiên bản phổ biến nhất là 1.20.0, được sử dụng bởi 50 % trong tất cả các cài đặt.

Signal đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 77,4MB.

Signal Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Signal!

Cài đặt

người sử dụng 251 UpdateStar có Signal cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Open Whisper Systems
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.

Tìm kiếm liên quan

Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản