Signal 7.0.0

Signal 7.0.0

Signal Messenger LLC – 123,5MB – Open Source – Android iOS Windows Mac
Tín hiệu tin nhắn và cuộc gọi luôn end-to-end mã hóa và painstakingly thiết kế để giữ cho giao tiếp của bạn an toàn.

Signal được thiết kế để không bao giờ thu thập hoặc lưu trữ bất kỳ thông tin nhạy cảm nào. Các tin nhắn tín hiệu và các cuộc gọi không thể được truy cập bởi chúng tôi hoặc các bên thứ ba khác bởi vì chúng luôn được mã hóa, riêng tư và bảo mật đầu cuối. Điều khoản Dịch vụ và chính sách bảo mật của chúng tôi có sẵn dưới đây.

Tổng quan

Signal là một Open Source phần mềm trong danh mục Truyền thông được phát triển bởi Signal Messenger LLC.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 3.267 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Signal là 7.0.0, phát hành vào ngày 29/02/2024. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 04/11/2017. Phiên bản phổ biến nhất là 6.46.0, được sử dụng bởi 46 % trong tất cả các cài đặt.

Signal đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/iOS/Windows/Mac. Tải về tập tin có kích thước 123,5MB.

Signal Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Signal!

Cài đặt

người sử dụng 3.267 UpdateStar có Signal cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.